מאמר הראי"ה קוק זצ"ל  
בתכלית הצדקה  

מידת העניות צריכה להימצא בעולם לפי המספר המועיל רק לחבר את הבריות זה לזה בקישורי רחמים ואהבה, אבל לא במידה שימצאו מרי נפש אשר יקוו לתשועה, ואין. (עין אי"ה שבת ו, מ"ו.)אודות


עמותת "חי עמי" הוקמה בשנת תשע"ד 2014 במטרה לסייע בתמיכות כספיות במגוון נושאים למשפחות במצב כלכלי קשה בכלל הארץ ובפרט בהתיישבות: יהודה, שומרון ובנימין. למרות "גילה הצעיר", "חי עמי" פעלה רבות בשנה זו וגם בשנים קודמות ללא שם וכותרת.

האנשים העומדים מאחורי הפעילות הברוכה הינם בעלי ניסיון רב בתחום העשייה והחסד. הרב שלמה קצין ראש מוסדות מדרש ספרדי, אשר למעלה משלושים שנה מקים ומחזק קהילות בתפוצות תוך מסירות נפש ואהבת ישראל אמיתית חוצה מגזרים - עומד בראש העמותה אשר נושאת בגאון את ערכי הרב, עזרה לכל יהודי באשר הוא! 
   צור קשר
האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים