תקנון האתר

אתר האינטרנט של  עמותת חי עמי קרן הצדקה והחסד לציון (ע"ר 580586865) הוקם לשרות התורמים. מטרת האתר הינה לתת לתורמים ולמתעניינים אודות העמותה, שקיפות על פעילויות העמותה ומטרותיה,וכן לתת אפשרות למעוניינים לתרום לפעילות העמותה  לתרום בדרך יעילה ובטוחה.
  1. כל מבצע פעולה דרך האתר מצהיר כי קרא והבין את תוכן תקנון האתר ומסכים הוא כי לא יהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה כלפי האתר.
  2. חל איסור על קטין פחות מגיל 18, או כל אדם הזכאי לאישור מצד ג' כלשהו, לבצע כל פעולה באתר.
  3. מבצע הפעולה, יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול התרומה.
  4. ניתן לבטל את התרומה אשר נתרמה באמצעות האתר,תוך 30 יום מיום שנמסרה פעולת התרומה.
  5. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי,יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה,על מנת להשלים את הפעולה.
  6. חל איסור מוחלט לתת פרטים כוזבים,הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית, גולש שיעבור על מעבירה זו צפוי להליכים משפטיים.
  7. העמותה תעשה כל המוטל עליה על מנת לשמור על חיסיון המידע הנמסר.
  8. העמותה לא תישא בכל האחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


   צור קשר
logo בניית אתרים