הרב דב ליאור - רב העיר קריית ארבע-חברון
לאחינו בני ישראל הנדיבים בעם אני מוצא לנכון להמליץ עבור עמותת חי עמי התומכת ועוזרת בכל מרחבי ארצנו כולל יהודה ושומרון ולכן יש מצווה לתרום להם ובאמצעותה לחזק את ההתיישבות... ולכל המסייעים יתברכו מן השמים...


הרב יעקב אריאל – הרב הראשי לרמת גן

גם אני מצטרף לאחי ורעי הרבנים, ראשי המוצעות, לשכות הרווחה וכל יתר הממליצים על הקרן "חי עמי" קרן זו מסייעת למשפחות בכל רחבי הארץ...הקרן משקמת את הנזקקים שיוכלו לעמוד על רגליהם... מצווה גדולה אפוא לתמוך בקרן "חי עמי" כדי לזכות באמצעותה במצוות "וחי אחיך עמך"


הרב שמואל אליהו - רב העיר צפת

מצווה גדולה חשובה ויקרה לתרום לעזור ולסייע בכל דרך לעמותה החשובה " חי עמי – קרן הצדקה והחסד לציון" עמותה זו לקחה על עצמה לעזור ולסייע למשפחות רבות במצבי רווחה לא פשוטים פעילויות האגרון הרבות והמתנדבים בו ראויים להערכה וכבוד על ההשקעה החשיבה המתמדת והנכונות הבלתי פוסקת להיות לעזר ואחיסמך למשפחות היקרות... ויה"ר שהקב"ה ישלח ברכתו לכל המתנדבים ולכל המשפחות...


הרב צפניה דרורי - רב העיר קרית שמונה
התפעלתי מיעילות פעילותה של קרן חי עמי שתוך יומיים השיגה את הנתונים לצרכיה של קרית שמונה... בעקבותיה הצלחנו לעמוד במשימה ולשלוח לכל משפחה כפי צרכיה ומצבה המיוחד הרב שלמה קצין היקר הננו מכירים תודה מיוחדת לתומכים בכם ומסייעים בידכם, לעמוד בכבוד במשימות הצדקה, ביעילות הראויה לציון.


הרב אליקים לבנון - רב השומרון וראש ישיבת ההסדר

לכבוד קרן חי עמי... אסירי תודה אנו בשם המשפחות ובשם תושבי השומרון על עמידתכם בשער הצדקה והחסד להוסיף טוב וברכה למשפחות וממילא לכל ישראל. ישר כח לכל העושים והמעשים יבורכו כולם מן השמיים בשנה טובה וחיים טובים.


הרב גדעון בנימין- רב ישוב נוף איילון

הנני להמליץ עבור קרן חי עמי...קרן זו מסיעת למשפחות נזקקות ברחי הארץ ובמיוחד בהתיישבות. מלבד העזרה הכספית מלווה הקרן את המשפחה על מנת להשיבה לניהול חיים תקינים. סיוע זה נעשה בשיתוף פעולה עם גורמי הרווחה ורבני הישובים. בנוסף לכך מקדמת הקרן פרויקטי רווחה המיועדים לנוער בסיכון ולילדי רווחה...


הרב רא"ם הכהן – ראש ישיבת ההסדר עתניאל ורב היישוב

עמותת חי עמי דואגת למשפחות נזקקות ... העמותה עומדת בקשר ישיר עם הרבנים ופועלת לשם שמים אני ממליץ לכל מי שיכול לתרום ולסייע לעמותה על מנת לעזור לנזקקים...

הרב רצון ערוסי - רב העיר קריית אונו חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

לכל מאן דבעי... שמחתי לשמוע על העמותה החשובה קרן "חי עמי" אשר שמו ליבם לסייע ליהודים יקרים שלומי אמוני ישראל מחשובי ארץ הקודש במסירות גדולה מתוך דוחק כלכלי קשה מנשוא לסייע להם בתרומות למען קיומם הכלכלי... ובזכות צדקה ייחודית זו נזכה לגאולה השלימה במהרה.


הרב גדעון פרל - רב אזורי ואב"ד גוש עציון

באתי להודות בשם המשפחות שנעזרו על ידכם...ואברככם שתמשיכו לעשות חיל בפעולות החסד באמונה וה' יהיה תמיד בעזרכם,אשריכם שזכיתם לשמח נפשותיהם של אחינו בנ"י...


הרב יעקב שפירא - ראש ישיבת מרכז הרב

ארגון חי עמי הוקם ע"מ לסייע למשפחות נזקקות ולחלוקה לקראת החגים בצורה נעימה ומכובדת איש איש לפי צרכיו ...וכבר המליצו עליהם רבנים גדולים וחשובים והריני מצרף את ברכתי ברכת כהן לפועלם הטוב שתהיה להם ס"ד להוציא מן הכח אל הפועל מחשבתם הטובה ומיוחד הוא העומד על גביהם הרב שלמה קצין שליט"א הידוע בפעולותיו הטובות ויהי ד' עמהם "והיה מעשה הצדקה שלום"


הרב אברהם הלוי גיסר - רב היישוב עופרה

הנני ממליץ בלב שלם על עמותת חי עמי – קרן הצדקה והחסד לציון אשר פועלת לתמיכה ולסיוע למשפחות נצרכות רבות. ה קרן פועלת בין היתר באמצעות מחלקת הרווחה מטבה בנימין ובאמצעות רבני הישובים בכל הארץ וביהודה ושומרון בפרט,הקרן מסייעת ביד רחבה ובזריזות למשפחות קשות יום ויש להוקירה מאוד על פועלה הטוב אשרי המסייע בידם... בשמי ובשם המשפחות ובשם כל קהילת עפרה אני מבקש להודות לכם ולברך אתכם בברכת שמים ויהי רצון שחסד ד' יעניק לכם את הברכה והיכולת להוסיף ולשמח משפחות רבות של אחינו בני ישראל בכל עת ובכל שעה.


הרב אלחנן בן נון - רב היישוב שילה

עמותת חי עמי פועלת באופן מרשים גם בהיקף פעילותה וגם באיכותה. הסיוע ודרך פעולתה מרגשים מאד ומהווים דוגמא ומופת לרבים...מסייעת גם בישובי השומרון וגם בבנימין ברחב לב בצורה מאורגנת ומחושבת למשפחות רבות.אני יודע שגם ברחבי ירושלים ובאזורים אחרים ברחבי הארץ ידם הטובה שלוחה להרבות חסד על כן אין ספק כי חשוב מאוד לסייע לעמותה זו להמשיך ולהרחיב את משימותיה..

הרב שלמה אבינר – רב היישוב בית אל
מצווה גדולה לתרום לעמותת חי עמי המסייעת לעניים בכל מלוא רוחב הארץ והכסף נחשב למעשר כספים...

הרב אריה שטרן - הרב הראשי לירושלים

באו לפני נציגי הארגון "חי עמי" וסיפרו לי על פעילותם המבורכת לסייע למשפחות הנמצאות במצוקה וכבר ראו הרבה ברכה בעמלם לטובתם. כמו כן ראיתי את ההמלצות של רבים מגדולי הרבנים כולם מביעים הערכה רבה לפעילותיה של העמותה הנ"ל. אף אני מוסיף את המלצתי זו לבקש מאחב"י בכל אתר לתרום כיד ה' הטובה עליהם ובזכות זו יבורכו אף הם בכל מילי דמיטב.

 

הרב אביגדור נבנצל – רב הרובע היהודי ירושלים

ברצוני להיות נטפל לעושי מצווה להצטרף למברכים את קרן חי עמי על פעולותיה הנשגבות ולקוות שיתאפשר לה להגדיל את מעשיה לכהנה וכהנה עד שנזכה שלא יצטרכו בית ישראל זה לזה...


הרב יהושע שפירא – ראש ישיבת ההסדר רמת גן

הנני מצטרף בזאת להמלצתם של רבנים גדולים וחשובים בדבר פעילותה הברוכה של קרן " חי עמי " הקרן אשר פועלת בעז במפעלי חסד רבים על פני כל הארץ... מצווה גדולה לסייע לעמותת "חי עמי" במעשי החסד הגדולים שלה ברכת טוב לכל המסייעים במלאכת הקדש הזו...

הרב יוסף אלנקווה – הרב האזורי חבל עזה

הנני בא בשורות אלו להוקיר תודה וברכה על מפעל החסד הגדול שלכם ועל העזרה למשפחות נזקקות בכללות ובאופן מיוחד על עזרתכם למען משפחות מגוש קטיף וההתיישבות בכל השנה...אשר על כן אף ידי תכון לעורר את לבות אחב"י טהורי הלב לסייע סיוע של ממש למען קרן חי עמי על מנת שיתמידו ויוסיפו לחזק בדק בתי ישראל...


הרב עזריאל אריאל – רב ישוב עטרת

אני מבקש להודות לכם מכל הלב... שמעית התודה בטלפון ממשפחה שקיבלה את הסיוע אומרת הכל ורק ניתן להצטער על כך שלא ניתן להעביר את הרושם הזה באמצעות הכתב. אני מברך אתכם שתזכו להרבות צדקה וחסד בישראל לאורך השנים.


הרב יחזקאל קופלד – רב הישוב דולב

ברצוני להודות מקרב לב לכל אנשי ארגונכם החשוב על התרומות שהעברתם לטובת אנשים נזקקים בישוב שלנו דולב לסייע להם בהכנות לחג הפסח... שהשי"ת יברך אתכם ותזכו בכל מילי דמיטב ותזכו להרבות עשיית חסד...


הרב יהודה שטרן – רב הישוב אלקנה

לכבוד הנהלת קרן חי עמי .. ברצוני להודות לכם על התרומה הנדיבה שנתתם לנו עבור קמחא דפסחא לשנה זו תשע"ז כדי לחלק לנצרכים שאנו מכירים היטב ותומכים בהם תרומתכם עוזרת מאוד לאותן משפחות ועל כך מגיע לכם יישר כח גדול...


הרב שבתי סבתו - ראש ישיבות ההסדר מאיר טוביה ונתיבות יוסף מצפה יריחו

זכות גדולה היא עבורי להמליץ על קרן צדקה נפלאה זו...הקרן "חי עמי" פועלת באמצעות גורמי הרווחה ובאמצעות רבני היישובים בכל אתר ואתר במרחבי ארץ ישראל ובכללם בהתיישבות החלוצית ביהודה שומרון ובנימין תורת חסד על לשונה ומעשה הצדקה עטרת לראשה ראויים הם לכל הברכות כולם אשרי המסייע בידם...


הרב יצחק הלוי - הרב המקומי קרני שומרון

הנני בא בקריאת קודש אל אחי גיבורי התהילה להיות לאחיעזר ולאחיסמך לארגון החסד "חי עמי" אשר נושא בעול בכל מעשה חסד אפשרי סיוע למשפחות עזרה לנוער במצוקה רכישת ציוד רפואי חבילות מזון ועוד משימות חסד של ממש. כל מי שיכול לתת כתף להטות שכם יתברך מפי עליון...


הרב יהושע מרדכי שמידט - רב היישוב שבי שומרון

הריני בא בשורות אלו להמליץ עבור קרן "חי עמי" אשר מנוהלת ע"י אנשים אשר אני מכיר אישית במשך מספר שנים אנשים יקרים ונפלאים שעושים את מלאכתם מתוך שליחות אמיתית באמונה וביושר...קרן "חי עמי" עוזרת רבות לאנשים הפונים אליהם. מפעל החסד האדיר שלה פרוס בכל רחבי ארצנו הקדושה ובפרט ביהודה ושומרון. ועוזר מתוך שמחה הארת פנים ואהבת הבריות אמיתית.. פעילותו של קרן חי עמי היא הצלה ממש כאויר לנשימה ע"כ יש לחזק את הפועלים בארגון חשוב זה ולתמוך בה ביד רחבה ונדיבה... אין לי ספק שכל התורמים לארגון חשוב ורציני זה יזכו לישועות גדולות ברוחניות ובגשמיות...


הרב איתמר אורבך – רב הישוב חשמונאים

לכבוד הרב שלמה קצין נשיא קרן חי עמי ... תודה וברכה לכם ולקרן חי עמי על עזרתכם ותמיכתכם המכובדת לכבוד חג הפסח לשפחות בישובנו חשמונאים ת"ו...

 

הרב רובי בן אוליאל – רב הישוב כרמי צור

לכבוד הרב שלמה קצין – נשיא קרן חי עמי... ברצוני להודות לכם תודה עמוקה על סיוע משמעותי שסייעתם למשפחות ביישובנו היקר לקראת חג הפסח סיוע זה סייע בידנו רבות...


הרב חיים סבתו – ראש ישיבת ברכת משה מעלה אדומים

הנני להמליץ בכל לב על קרן חי עמי בראשות הרב קצין הקרן מסייעת למעוטי יכולת בכל מרחבי הארץ ובפרט בישובים ביהודה ושומרון הסיוע נתן דרך מחלקות הרווחה ובני היישובים, זכות הצדקה תסייע בעד כל התורמים וימלא ה' יתברך משאלות ליבם לטובה

הרב אחיקם הלוי - רב היישוב מעלה מכמש

הנני להמליץ בזאת על קרן הצדקה והחסד לציון " חי עמי " התומכת במשפחות נזקקות ביישוב שלנו מעלה מכמש את תמיכתם הם מעבירים באופן דיסקרטי ובמיוחד באופן מהיר אנו כיישוב מעריכם מאוד את עזרתם "ויהי נעם ה' עליהם" מן הראוי לכל נדיב לבלעזור לקרן בגיוס כספיה לצורך מטרה חשובה זו...

הרב מתניה בן שחר – רב היישוב נווה דניאל

ברצוני להודות לכם ולקרן על הסיוע למשפחות מהישוב.. ששלחתם לקראת חג המצות האברכים והנזקקים שמחו בסיוע ועל כך טוב להודות, יהי רצון שתזכו תמיד לשמוח ולשמח..


מעלה אדומים – הרב אלישע אבינר

ברצוני לשבח אתכם על פעילותכם המבורכת ולהודות על כך לאחראים ולתורמים. יש משפחות רבות שלא שפר מזלם, ונקלעו לקשיים כספיים. במקום לקבל את החגים בשמחה, הם מקבלים אותם בעצב ובתוגה בגלל הלחץ הכלכלי. בעזרתכם, ניתן להם לסייע, ולאפשר להם לקבל את החג בשמחה...


הרב שמעון הכהן רוזנצויג – רב הישוב כפר תפוח 

לכבוד קרן חי עמי... ברצוני להודות על הסיוע שיש בו ממש שנתתם למשפחות ביישובנו כפר תפוח... המלגות שהגיעו לקראת החג חולקו למשפחות המיועדות והוסיפו רבות לשמחת החג תבורכו משמים על פועלכם ותזכו להמשיך בפועלכם ולהיות תמיד מן הנותנים ומן המשמחים את אחינו בכל מקומות מושבותיהם...


הרב שלמה משה עמאר - הראשון לציון ורבה של ירושלים

כבוד הרב שלמה קצין נפשו הטהורה איותה ויעש לו קרן של צדקה וחסד לכל נצרך ולכל נזקק וקרא שם הקרן "חי עמי" קרן הצדקה והחסד לציון ובידם המלצות חשובות מאד המעידות על רובי חסדיהם וצדקותיהם ושהכל מנוהל ע"י אנשים כשרים ונאמנים... וזכות המצווה תעמוד לכם ולכל בני בתיכם להגן עליכם בשים שלום טובה וברכה חיים עד העולם.


הרב יצחק דוד גרוסמן - רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית

עמותת הצדקה והחסד "חי עמי" שעוסקת בסיוע והצלת משפחות נזקקות בכל רחבי הארץ ובפרט בהתיישבות תומכת בהם כלכלית ומסייעת מתוך שליחות אמיתית אמונה ויושר. ולכן הנני ממליץ לתמוך ולסייע עבור הקרן הקדושה שמנוהלת ע"י אנשים יקרים ונפלאים שעוסקים בעבודת הקודש בהארת פנים ואהבת ישראל אמיתית...


הרב שלמה אזואלוס - רב האזורי עמק המעיינות ראש מכינה קד"צ "משכיות"

עמותת חי עמי לקחה על שיכמה משימות קודש רבות לעשות חסד לאלפים לתמוך לסעוד ולסייע למשפחות נזקקות אשר נשבר מטה לחמם הם עושים נפלאות בתחום הרפואה מסייעים להטיס חולים לניתוחים מורכבים ומסובכים בחו"ל ... ממנים אבחונים והוצאות ההשתלבות מחדש במערכת החינוך... יש לציין כי עמותת חי עמי מעניקה סלי מזון לקמחא דפסחא ולשר מועדי ישראל למאות משפחות בשיתוף עם לשכות הרווחה כמובן שהעמותה קשובה למשפחות ומטפלת בכל אחת מהן במרץ בצנעה רבה במקצועיות וביעילות...


הרב אוהד קרקובר - רב הישוב כוכב השחר

ברצוני להודות לכם על העזרה והסיוע המרובה למשפחות בישוב שנקלעו לקשים כלכליים. אופן העבודה של העמותה תוך שיתוף הפעולה עם רשויות הרווחה מבטיח שכספי התרומות אכן יגיעו למשפחות שבאמת נזקקות ויזרו להם לשקם את עצמם על כל עבודתכם הברוכה תבורכו מפי עליון להמשיך לסייע ולהאיר לבבות אומללים ברצוני לברך את כל התורמים לעמותה יהי רצון שהקב"ה יריק לכם ברכה עד בלי די...


הרב אוריאל ספז - רב היישוב כוכב יעקב

באתי בזאת להודות מקרב לב עבור ארגונכם היקר שנותן אפשרות למשפחות ברוכות ילדים ומשפחות נזקקות לחגוג את החגים בלי להרגיש הרגשת מחסור ונחיתות יש בכם ממידת קונכם האמור בו " יתום ואלמנה יעודד" מי יתן וירווח לכם ככה שתוכלו להמשיך לשמש כצינור לשפע גשמי ורוחני.


הרב ניר רוזנברג - רב היישוב עינב

הננו להודות על תרומתכם למשפחות נזקקות ביישובנו... אין צורך לפרט כמה עזרה זו למשפחות בעת שההוצאות מרובות והיד אינה משגת..


הרב אברהם שילר - רב היישוב עלי

בשם המשפחות שקבלו את תרומתכם ובשם היישוב עלי אני מודה לכם מקרב לב על עזרתכם...כל הכבוד על הזריזות והפשטות של עבודתכם – ברוך אומר ועושה המשפחות הנצרכות שמחות מאד בתרומתכם שעוזרת להם בקניית צרכי החגים ובעיקר שגורמת להם הרגשה טובה...


הרב משה ניר פינטו - רב מושב נתיב השיירה

לכבוד הנהלת חי עמי... ברצוני להודות מקרב לב על העזרה למשפחות במושב נתיב השיירה...בהתראה קצרה נעניתם להושיט יד ועל כן תבורכו בכל הטוב...


הרב יהודה קרויזר - רב היישוב מצפה יריחו
להנהלת קרן חי עמי בשם ועדת הצדקה של הישוב מצפה יריחו אני רוצה להודות על התרומה הנדיבה עבור משפחות נזקקות שבישוב  הכסף הועבר ישירות לחשבונות המכולת של המשפחות ובכך התאפשר לקנות להם את צורכי החג מתוך שמחה ברכותינו שזכות צווה תעמוד לכם בברכת כל טוב...


הרב חיים אירם - רב היישוב אלעזר
ישר כוח לקרן חי עמי על העזרה למספר משפחות ביישובנו לקראת חגי תשרי יברך ה' את הפועלים בקרן כרוב חסדם וטובם בכפל כפליים, ויזכה את עם ישראל כולו לגאולה בחסד וברחמים.

 

הרב יונה דברת – רב הישוב מבוא חורון

תודתנו לכם בכל לבנו על תרומת הקודש ששלחתם להחיות גוף ונפש למשפחות הנצרכות לתמיכה זו. יהי רצון מלפני המשביע לכל חי להוסיף לכם כח ויכולת להרבות במעשים אלו...


הרב שמעון אליטוב - רב אזורי מטה בנימין
הנני להמליץ בזה טובה וברכה עבור עמותת "חי עמי" והעומדים בראשה על התמסרותם ותרומתם למשפחות קשות יום שנקלעו למצוקות ולקשיים כלכלים במהלך השנה... וכמו"כ על עזרתם הרבה וסיוע בפיתוח ההתיישבות. יהי רצון שתמשיכו במפעל החסד חשוב זה ובזכות נדיבות ליבכם תבורכו בכל הברכות...מידו הטובה והרחבה.


הרב שי לוי – ראש ישיבת עטרת מרדכי, צפת

עזרתכם הרבה והנדיבה מחממת את הלב ומאפשרת עזרה ממשית בקניות וההכנה לחג אנו מעריכים ומוקירים את פעלכם......

   צור קשר
logo בניית אתרים